『ESL』が『Facebook』とメイン配信プラットフォーム契約を締結、CS:GO『ESL Pro League』や『ESL One』を放送

『ESL』が『Facebook』とメイン配信プラットフォーム契約を締結したと発表しました